Solcon

Solcon Industries sənaye bazarında mühərrik işəsalıcıları və kontrol sistemlərində dünya lideridir. Solcon, 4 KW - 50 MW arasında dəyişən aşağı və orta görginlikli softstarterlərin, mühərrik kontrollerlərinin və qoruyucuları komplekslərinin layihələndirib istehsal edir. Mühəndislərin Solcon-u seçməsinin səbəbi bu markanın 40 ildir mədən sənayesi, dəniz, su və neft sənayesində ən çətin şərait üçün məhsullar istehsal etməsidir.