XƏBƏRLƏR

 19.06.2020 ci il tarixində Sərxan Məmmədov Nizami oğlu BS-Avtomatikadan ayrılmışdır və firma ilə heç bir bağlantısı qalmamışdır.